Sprawozdanie upadłego w trakcie i po upadłości konsumenckiej

Inwestujesz 5 minut czytania- otrzymujesz potężną dawkę wiedzy i nic za to nie płacisz.

Ten wpis jest dla osób, które dostały upadłość konsumencką, u których:

  • po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd postanowił o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty;
  • wykonują plan spłaty wierzycieli.

Dlatego odwróciłem kolejność i zacząłem od osób, u których umorzono zobowiązania, bo o ile każdy kto ma plan spłaty raczej o tym wie, o tyle osoby, u których umorzono zobowiązania często o tym nie wiedzą, albo zapominają.

Potrzebujesz wiedzieć więcej? Sprawdź: Upadłość konsumencka warszawa.

Dlaczego jest to ważne w upadłości konsumenckiej?

W przypadku nie złożenia sprawozdania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli może dojść do uchylenia planu spłaty, a tym samym do problemów związanych z zamknięciem sprawy upadłościowej czyli do nie umorzenia zobowiązań upadłego. A tego przecież nie chcemy nie po to składaliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości, W związku z tym po ustaleniu planu spłaty trzeba po prostu (upadły ma obowiązek) takie sprawozdanie składać.

Warunkowe umorzenie zobowiązań - bez planu spłaty

Przepisy prawne:
Art. 491(16). – [Umorzenie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli] – Prawo upadłościowe.

Przetłumaczone z języka prawniczego na powszechnie rozumiany:

W wielkim skrócie. W okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli:

  • upadły nie może dokonywać czynności prawnych, które mogłby pogorszyć jego sytuację majątkową upadłego;
  • upadły musi składać sądowi coroczne sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu upadły ma obowiązek wykazać (osiągnięte przychody, nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe) Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. ;
  • dopiero po upływie 5 lat na na wniosek upadłego sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego.

W trakcie ustalania planu spłaty wierzycieli sąd bardzo wnikliwie bada sytuację upadłego. Kluczowe jest tutaj sformułowanie użyte przez Sąd w kontekście umorzenia zobowiązań – czy sąd stwierdził, że upadły jest trwale nie zdolny do pracy czy też nie ma takiego stwierdzenia. Wyżej wymienione stosuje się gdy niezdolność do pracy nie ma charakteru trwałego. W przypadku trwałej nie zdolności do pracy i warunkowym umorzeniu zobowiązań nie ma takiego obowiązku na upadłym.

Sprawozdanie gdy mam plan spłaty wierzycieli

Przepisy prawne:
Art. 491(18). – [Uprawnienia i obowiązki upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli] – Prawo upadłościowe.

Przetłumaczone z języka prawniczego na powszechnie rozumiany:

  • upadły nie może dokonywać czynności prawnych, które mogłby pogorszyć jego zdolność wykonywania planu spłaty wierzycieli;
  • upadły musi składać sądowi coroczne sprawozdania z wykonania planu spłaty za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu upadły ma obowiązek wykazać (przychody, spłacone kwoty w planie spłaty, nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania ze spłaty wierzycieli upadły dołącza kopię rocznego zeznania podatkowego- jeżeli złożył.

Termin - do kiedy należy spełnić obowiązek złożenia sprawozdania?

Termin na złożenie sprawozdania upadłego jest określony w przepisach i mówi się tu, że sprawozdanie za ubiegły rok kalendarzowy, składa się do końca kwietnia roku bieżącego. Jeżeli ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy termin ten przedłuża się do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy, ani sobotą.

W praktyce lepiej zrobić to wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę tym bardziej, że zajmie Ci to ok 5-10 minut.

Podsumowanie – ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Kwestia wykonania planu spłaty wierzycieli jest kluczowa dla oddłużenia się. Plan spłaty wykonywany jest przez upadłego, przelewów nie robi syndyk. W okresie planu spłaty to Ty robisz przelewy i zachowuj kopie wpłat. Należy też pamiętać o składaniu sprawozdań majątkowych lub z wykonania planu spłaty. Pamiętaj o tym czego w trakcie planu spłaty/ w okresie wykonywania planu upadły nie może robić (pogarszanie sytuacji majątkowej , nie składanie sprawozdań). W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania niestety nie podlegają umorzeniu. A przecież nie o to nam chodzi w upadłości konsumenckiej. W trakcie planu spłaty syndyk kończy swoję rolę, którą zaczął z dniem ogłoszenia upadłości. Po zakończeniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości należy złożyć wniosek o wykonaniu planu spłaty. Podstawa prawna Art. 49121.  [Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli]