Opis i oszacowanie nieruchomości

Inwestujesz 5 minut czytania- otrzymujesz potężną dawkę wiedzy i nic za to nie płacisz.

Opis i oszacowanie nieruchomości - co to jest?

Opis i oszacowanie nieruchomości dokonuje się z inicjatywy wierzyciela, który nie ma innego sposobu na odzyskanie długu. Czyli to nie jest tak, że komornik oszacowanie zajętej nieruchomości robi z własnej inicjatywy. I tutaj zatrzymamy się na chwilę, gdyż panuje takie przekonanie, że jeżeli się dogadasz z komornikiem to może licytacja lub opis się nie odbędzie. Pamiętaj proszę, że komornik sądowy jest „pracownikiem” wierzyciela, a to oznacza, że komornik nie ma nic do gadania jeżeli wierzyciel się na to nie zgodzi. Uważaj i nie daj się nabrać. Głównym celem opisu i oszacowania nieruchomości jest poznanie wartości nieruchomości. Aby komornik zrobił opis i oszacowanie, to najpierw musi być złożony wniosek od wierzyciela i najważniejsze – pieniądze na sporządzenie operatu szacunkowego od wierzyciela. Komornik na ten cel nie wyłoży sam kwoty 2.000-4000, bo nikt mu za to nie zwróci. Czyli najpierw wniosek, pieniądze, operat szacunkowy, a dopiero potem opis i oszacowanie nieruchomości

Oszacowanie zajętej nieruchomości - co robić?

Czynność oszacowania nieruchomości jest to taki moment w którym jeżeli nie zaczniesz działać i nie skorzystasz z porad specjalistów (i przy założeniu, że nie spłacisz długów) to prawdopodobnie w najbliższym czasie dojdzie do zlicytowania Twojej nieruchomości. Jeszcze przed opisem i oszacowaniem komornik składa wniosek do księgi wieczystej w celu ostrzeżenia, że wobec właścicieli nieruchomości toczy się postępowanie egzekucyjne. I już wtedy powinna zapalić Ci się lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.

Każda sytuacja naszego Klienta jest inna i niestety nie jestem w stanie na tym blogu i w tym wpisie „sprzedać” Ci sprawdzonych metod na uniknięcie licytacji lub jej odroczenie w czasie. Nie ma jednej sprawdzonej recepty.

Mogę Ci powiedzieć czego nie robić. Nie składać do Sądu lub komornika pism, które znalazłeś w internecie. Prawdopodobnie nie będą skuteczne.

Egzekucja z nieruchomości to są bardzo skomplikowane sprawy. Przecież tu mowa o likwidacji Twojego majątku. Wymaga to bardzo szczegółowej analizy i znajomości prawa na wielu płaszczyznach taki jak:

  • Postępowanie cywilne
  • Ustawa o komornikach sądowych
  • Ustawa o kosztach komorniczych

Uważam, że jedyne co możesz zrobić na etapie oszacowania nieruchomości to porozmawiać ze specjalistami. Dobry specjalista – taki jak nasz, a szczególnie taki który pracował po drugiej stronie barykady wie co zrobić. Zadaj nam dowolne pytanie i umów się na bezpłatną konsultację.

Jak w praktyce wygląda opis i oszacowanie nieruchomości?

Do czynności oszacowania komornik przystępuje na wniosek wierzyciela. W celu sporządzenia opisu nieruchomości komornik wraz z biegłym uprawnionym rzeczoznawcą przeprowadza oględziny nieruchomości. W praktyce oszacowanie nieruchomości należącej do dłużnika odbywa się w taki sposób, że w umówionym terminie na nieruchomości zjawia się komornik wraz z rzeczoznawcą. Jeżeli nie wpuścisz ich do środka nie przeszkodzi  to w wykonaniu czynności oszacowania nieruchomości. Zostanie oszacowana, a suma oszacowania ustalona na Twoją korzyść lub niekorzyść – zależy to od stanu Twojej nieruchomości.

Komornik nie wykonuje oszacowania nieruchomości. To czynność wykonuje biegły uprawniony na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W praktyce wygląda to tak, że do dłużnika przychodzi biegły, a następnie wykonuje operat szacunkowy. Jeśli biegłego nie wpuścisz to oszacuje na podstawie stanu zewnętrznego nieruchomości i danych jakimi dysponuje z ksiąg wieczystych, wypisu z rejestru gruntów, mapek. Jednak gdy wpuścimy biegłego to operat będzie zawierał informacje o wewnętrzych cechach nieruchomości i albo zawyży to cenę albo ją zaniży. Na podstawie tych danych biegły sporządzi operat szacunkowy który przedstawi komornikowi, a ten wyznaczy termin opisu i oszacowania nieruchomości.

Termin i dokonanie opisu

O terminie opisu zostaniesz poinformowany nie poźniej niż 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Możesz próbować wnioskować o zmianę terminu opisu i oszacowania.

Dodatkowy termin opisu i oszacowania

Jeżeli w nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania,  a licytacją nieruchomości zaszły znaczące zmiany (pożar, zalanie, inne) może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.

Protokół opisu

Przez zakończenie czynności opisu i oszacowania nieruchomości rozumiemy podpisanie przez komornika nadzorującego egzekucję – protokołu opisu.

Po protokole opisu zostanie wyznaczony termin licytacji. Termin jest wyznaczony przez sąd w porozumieniu z komornikiem, ani dłużnik ani wierzyciel nie ma wpływu na to kiedy się odbędzie. 

W obwieszczeniu o licytacji nieruchomości między innymi będzie podana suma oszacowania oraz cena wywoławcza, która w pierwszej licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania (75%) – i między innymi po to na wniosek wierzyciela dokonuje się opisu i oszacowania.

Zaskarżenie czynności opisu

Skargę na czynności komornika dotyczącą opisu i oszacowania nieruchomości rozpatruje Sąd Rejonowy nadzorujący egzekucję z nieruchomości . Na postanowienie Sądu skargi wnieść nie można, ale można wnieść zażalenie. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi 14 dni liczone od dwa tygodnie ( nie pisz 14 dni) i liczy się od dnia ukończenia opisu i oszacowania.

Porozmawiajmy

    Imię i nazwisko:
    Temat rozmowy: