Marża kredytu hipotecznego - od czego zależy i co warto o niej wiedzieć?

1 minuta czytania

marża kredytu hipotecznego

Co to jest marża banku w kredycie hipotecznym?

Marża banku w kredycie hipotecznym to jeden z dwóch składników oprocentowania kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika Wibor oraz wspomnianej marży.

Wskaźnik Wibor jest zależny od wysokości stóp procentowych. Stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Marża to zarobek banku i to bank ustala marżę – w każdym banku marża jest inna w zależności od oferty kredytowej.  Marża jest stała, czyli niezmienna w okresie kredytowania.

Od czego zależy marża kredytu hipotecznego?

Marża w kredycie hipotecznym głównie zależy poniższych czynników (razem wziętych)

  • kwota kredytu 
  • wysokość wkładu własnego
  • cross-sell, czyli od skorzystania/nie skorzystania z produktów dodatkowych (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia)

W niektórych bankach marża kredytu zależy dodatkowo od:

  • lokalizacja nieruchomości
  • oceny Klienta (tzw. scoring)

Jaka jest marża kredytu hipotecznego

W zależności od banku i ofert marża jest w przedziale: 1.5%-3.5%

Marża i prowizja - w kredycie hipotecznym

Nie należy mylić lub utożsamiać marży z prowizją. 
Marża jak już wiesz to składnik oprocentowania kredytu hipotecznego.

Prowizja to całkowicie inny parametr. Jeżeli występuje przy kredycie hipotecznym (są oferty bez prowizji) jest to po prostu oddzielna opłata za udzielenie kredytu hipotecznego, którą pobiera bank jednorazowo zaraz przy uruchomieniu kredytu. Płacisz ją z własnych środków, a czasem można ją skredytować.

W uzyskaniu najniższej marży i najkorzystniejszego kredytu pomoże Ci doradca kredytowy.

Porozmawiajmy

    Imię i nazwisko:
    Temat rozmowy: