Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Inwestujesz 5 minut czytania- otrzymujesz potężną dawkę wiedzy i nic za to nie płacisz.

Albert Ligman

Upadłość konsumencka bez majątku to zagadnienie, które z dnia na dzień cieszy się coraz większą popularnością. Dla wielu osób jest to nowość, w związku z czym wiele kwestii wymaga doprecyzowania, bądź wyjaśniania. Najwięcej uwagi skupia kwestia czasu trwania upadłości konsumenckiej bez posiadanego majątku. Poznajmy najważniejsze informacje.

Upadłość konsumencka bez majątku- krótka charakterystyka

Tak upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Upadłość konsumencka bez majątku polega na przeprowadzeniu procedury upadłościowej bez mienia, które wchodzi w skład masy upadłościowej. To nie jest przeszkoda w oddłużeniu – brak majątku. Z instytucji mogą skorzystać osoby fizyczne i firmy. Można skorzystać z tego rozwiązania, gdy osoba jest niewypłacalna, jak również nie składała takiego wniosku w ciągu ostatnich 10 lat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Najważniejsze informacje 

Podczas składania wniosku o ogłoszenie upadłości, osoba nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej (posiadać statusu przedsiębiorcy). Od momentu zgłoszenia upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wierzycieli w czasie 30 dni mogą zgłosić wierzytelność do syndyka. Bardzo często od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości mija około 3-4 miesiące. 

Ile trwa upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku jest z reguły o wiele krótsza, niż w przypadku standardowych upadłości. Cała procedura zostaje skrócona o etap związany z likwidacją majątku. To część, która powszechnie uważana jest jako bardzo czasochłonna i kłopotliwa. 

Postępowanie upadłościowe możemy podzielić na dwa etapy:

  • Postępowanie prowadzące do ogłoszenia upadłości,
  • Właściwie postępowanie upadłościowe

Pierwsza faza przede wszystkim związana jest z różnego rodzaju zagadnieniami formalnymi. Przede wszystkim chodzi tu o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także czas oczekiwania na rozpatrzenie go przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 

Plan spłaty wierzycieli powinien zostać zrealizowany nie krócej, i nie dłużej, niż przez okres 36 miesięcy. Sąd może wydłużyć, skrócić termin spłaty, modyfikować plan, jeśli zachodzą ku temu wyjątkowe okoliczności. Zawsze kwestią priorytetową są możliwość dłużnika. Nie chodzi o to aby spłacić wszystkie długi. Przepisy są bardziej korzystne niż w przypadku tego co z naszym wynagrodzeniem według przepisów robi komornik.

Jakie są koszty upadłości konsumenckiej?

Samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej to przede wszystkim koszt opłaty sądowej- 30 zł (na rachunek bankowy sądu). Korzystając z pomocy kancelarii prawnej, musimy doliczyć koszty około 4- 6 tys złotych.

Syndyk a brak majątku 

W sytuacji, gdy sąd ogłosił upadłość, wyznacza również syndyka. To etap, w którym określa się wysokość zadłużenia i licytuje posiadany majątek. W standardowym postępowaniu, jeśli posiadamy zbyt małą ilość mienia do spieniężenia, sąd ustala plan spłaty.  W przypadku upadłości bez majątku, harmonogram spłat ustala się od razu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości syndyk zawiadamia wierzycieli i komorników o wszczęciu postępowania upadłościowego. Mieliśmy 2 sytuacje, w których Klienci mimo dużych długów i nie posiadając majątku zostali oddłużeni bez konieczności płacenia planu spłaty.

Czy całkowite umorzenie długów jest możliwe?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają oddłużenie każdej osoby niewypłacalnej. Nie ma w tym przypadku znaczenia stan posiadanego majątku. 

Jak złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość można złożyć samodzielnie, wysłać pocztą, bądź złożyć rzez pełnomocnika, we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym. 

Dłużnik nieposiadający majątku powinien złożyć stosowny wniosek do właściwego organu. Najważniejsze, by szczegółowo opisać swoją sytuację. Warto, by sąd widział, dlaczego nie posiadamy majątku, dlaczego nie szukamy lepiej płatnej pracy. Wszystko ma prowadzić do tego, by wyjaśnić, co przyczyniło się do tego, że nie posiadamy własnego mienia, które można by przeznaczyć na zaspokojenie roszczeń własnych wierzycieli.