fbpx
Obsługa klienta: Puławska 67, 02-595 Warszawa

Upadłość konsumencka to jedyna szansa na uwolnienie się od długów raz na zawsze, gdy szanse na ich spłatę przekraczają nasze możliwości finansowe.

Postępowanie upadłościowe jest przeprowadzone w taki sposób, aby zaspokoić wierzycieli chociaż w minimalnym stopniu. Dla niektórych to mało realne, zastanawiają się jak to w ogóle możliwe. Jest to możliwe. Dla naszych klientów to prawdziwa ulga, radość i łzy szczęścia. Pomogliśmy wielu Polakom się oddłużyć i zacząć godnie żyć. Warto umówić spotkanie i porozmawiać o upadłości. Dołącz do ludzi, którzy zaczęli nowe finansowe życie.

nasza misja
Pomóc Polakom w procesie wyjścia z długów. Zapewnić skuteczne sądowe umorzenie długów. Tam gdzie jest możliwość – ochronić majątek.
Być z Wami od początku, aż do końca całego postępowania upadłościowego, którego ostatecznym celem jest Nowe Finansowe Życie.
0
Złożonych wniosków
0
Oddłużonych Polaków
0
Wyroków zaocznych
0
Kwota oddłużenia - umorzonych zobowiązań klientów
0
Złożonych wniosków
0
Oddłużonych Polaków
0
Wyroków zaocznych
0
Kwota oddłużenia - umorzonych zobowiązań klientów

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, kwalifikuje się dłużnik, który wykazuje swoją niewypłacalność. Dłużnik jest nie wypłacalny, jeżeli utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące.

Tak. Na dzień składania wniosku firma musi być wykreślona z CEIDG ( nie zawieszona tylko wykreślona).

Nie. Nie podlegają umorzeniu/oddłużeniu długi za przestępstwa, alimenty, grzywny sądowe i odszkodowania.

Nie. Dopiero postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje wstrzymanie egzekucji.

Tak. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby z tego powodu Sąd odrzucił wniosek.
To jest mit, który krąży w internecie, że ten kto nie ma majątku, albo dobrze zarabia nie dostanie upadłości.

Teoretycznie do 12 miesięcy, ale ten czas może się wydłużyć z uwagi na ilość prowadzonych spraw czyli bardzo duże obłożenie w Sądach.
Do marca 2020 było tak, że na nadanie sygnatury sprawy w zależności od Sądu czekaliśmy ok 2-3 miesięcy, termin rozprawy to kolejne 2-4 miesiące.

Obecnie (od kwietnia 2020) wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy,  postanowienia o ogłoszeniu upadłości bardzo często są wydawane zaocznie właśnie w tym terminie 2 miesięcy.

Wersja skrócona – napisana użytkowym językiem ( nie prawniczym)

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów i wniesieniem opłaty sądowej.
 2. Uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
 3. Wyznaczenie syndyka.
 4. Spieniężenie majątku dłużnika przez syndyka.
 5. Podpisanie listy wierzytelności.
 6. Zaspokojenie wierzycieli.
 7. Ustalenie i zrealizowanie planu spłaty, lub ustalenie braku planu spłaty.
 8. Prawomocne ogłoszenie upadłości.
 9. Nowe Finansowe Życie!

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.
Po pierwsze: wiele zależy od tego na jakim etapie Klient zwróci się do nas ( czy będziemy mogli świadczyć usługę zabezpieczenia majątku).
Po drugie: oficjalnie rzecz ujmując nie ma takiej możliwości, chyba, że nie było by chętnych do kupna. Wtedy czysto teoretycznie Sąd mógłby uchylić sprzedaż nieruchomości. W praktyce to się nie zdarza, bo jeżeli Syndyk za którymś z kolei razem nie może sprzedać nieruchomości, prosi Sąd o zgodę na sprzedaż poniżej ceny oszacowania nieruchomości. Prawdopodobieństwo tego, że ktoś będzie zainteresowany kupnem lub wierzyciel zainteresuje kogoś tak okazyjnym zakupem nieruchomości jest bardzo duże.

Pozytywna informacja – rodzina będzie mogła złożyć ofertę syndykowi na zakup po cenie oszacowania, a przez dział finansowy naszej kancelarii możemy zapewnić finansowanie na zakup nieruchomości od syndyka.

Z uwagi na to, że straciłem majątek mogę wnioskować, aby z ceny sprzedaży odliczono mi na pokrycie kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych do 24 miesięcy. Stawka miesięczna ustalana jest wg. średniej ceny wynajmu z mojego miejsca zamieszkania. W przypadku zlicytowania majątku dłużnika Planu Spłaty w większości przypadków się nie stosuje.

Pytanie, a właściwie odpowiedź dotyczy kolejnego mitu, który krąży wokół tematu upadłości.

” jeżeli mam 500.000 zł długów to ja to muszę wszystko spłacić”

To mit. Celem postępowania jest oddłużenie i zaspokojenie wierzycieli w minimalnym stopniu, a nie spłata długów przez dłużnika.  W minimalnym stopniu to znaczy zaspokoić każdego wierzyciela kwotą przynajmniej 1 zł.

Jeżeli nie posiadam majątku i jestem w kwiecie wieku lub przynajmniej w okresie aktywności zawodowej prawdopodobnie z uwagi na brak majątku Sąd ustanowi Plan Spłaty w takiej wysokości, abym mógł godnie żyć. Na przykład po 200, 400 zł. Najniższa krajowa jest wolna od Planu Spłaty. Obecnie Plan Spłaty został wydłużony i maksymalnie może trwać do 84 miesięcy.

Jeżeli posiadam majątek, zostanie on zlicytowany przez syndyka ( rodzina może odkupić w dobrej cenie) z uwagi na to, że straciłem majątek mogę wnioskować, aby z ceny sprzedaży odliczono mi na pokrycie kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych do 24 miesięcy. Stawka miesięczna ustalana jest wg. średniej ceny wynajmu z mojego miejsca zamieszkania. W przypadku zlicytowania majątku dłużnika Planu Spłaty w większości przypadków się nie stosuje.

Gdy Sąd uzna, że  upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, (na starych zasadach, czyli do marca 2020 dłużnik – nie dostałby upadłości).
Teraz, czyli na nowych zasadach dłużnik dostanie upadłość, ale zostanie ustalony dłuższy plan spłaty wierzycieli i będzie to minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 84 miesiące ( min.3 lata , maks. 7 lat).

Gdyby się okazało, że w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony maksymalnie na 12 miesięcy.

W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony na maksymalnie 24 miesiące.

Do okresów spłaty, o których mowa powyżej, zalicza się okres od upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

Umowy, z których wynikają zobowiązania. Wezwania lub nakazy zapłaty, pisma od komorników.

Pomagamy w skompletowaniu/znalezieniu dokumentów.

W tak zwanej starej upadłości ( do marca 2020) był to bardzo istotny czynnik za tym czy Sąd ogłosi upadłość czy nie. Choroba jaką jest uzależnienie np. od alkoholu, narkotyków, hazardu może prowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem . Stwierdzenie uzależnienia i przedstawienie stosownej dokumentacji medycznej, może zaważyć na decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Obecnie – czyli od marca 2020r. należy o tym poinformować, ale nie ma to tak wielkiego znaczenia w dalszym postępowaniu.

 • Zostawienie pustych pól we wniosku – niedopuszczalne. Dopisywanie długopisem – niedopuszczalne
 • Nie wniesienie opłaty sądowej 30 zł
 • Złożenie wniosku do niewłaściwego sądu
 • Świadome lub nieświadome zatajenie długów
 • Źle napisane uzasadnienie wniosku ( w kontekście znajomości całego prawa upadłościowego, są pewne rzeczy, które muszą być podane w uzasadnieniu, a inne nie powinny się tam znaleźć)
 • Osoby, które piszą wnioski samodzielnie piszą je na podstawie informacji, które znalazły na forach lub w komentarzach. Nie rozumieją lub nie poznały całego etapu postępowania upadłościowego, a potem żalą się na forach ( czemu tak długo, straciłem majątek itp.)

Opłata sądowa – 30 zł. To wszystkie koszta jeżeli piszesz i składasz wniosek sam. Cennik naszych usług udostępniamy poniżej.

CENNIK USLUG

PAKIET 1: został stworzony z myślą o osobach, które mają mało długów ( mało w rozumieniu mało dokumentacji 5-10 wierzycieli), często są to też długi na nie wielkie kwoty, czyli nie przekraczające 100.000 zł. Takich klientów często nie stać na profesjonalną pomoc, nie mają majątku, a z uwagi na małe skomplikowanie sprawy korzystając z naszych instrukcji będą mogli sobie sami złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

PAKIET 2: został stworzony z myślą o osobach, które mają dużo długów – dużo wierzycieli, a saldo zadłużenia oscyluje w granicach przynajmniej 300.000 zł(w praktyce nawet po kilka milionów). Tacy klienci często nie odnajdują się w tych sprawach, nie wiedzą kto obecnie przejął ich dług. Bardzo często mają już po prostu dość. Potrzebują kogoś kto zrobi to za nich, bo nie mogą już patrzeć na te wezwania nie wspominając o tym, że musieliby to szukać. Chcą to zlecić komuś i chcą jak najszybciej zacząć spokojnie żyć. Tacy klienci płacą tą cenę za profesjonalną obsługę i psychiczny spokój. 

PLAN PODSTAWOWY
1000 zł jednorazowo lub 200 zł x12 miesięcy
Sprawdzenie zadłużeń w rejestrach
Zestawienie długów
Weryfikacja dostarczonej dokumentacji
Ochrona majątku dłużnika
Przygotowanie i wysłanie pism do wierzycieli
Obsługa pism od wierzycieli
Wypełnienie sądowego wniosku o upadłość
Uiszczenie opłaty sądowej
Złożenie wniosku w Sądzie
Monitorowanie sprawy w Sądzie
Przygotowanie do rozprawy ( jeżeli wyrok nie zapadł zaocznie)
Wsparcie przy spotkaniu z Syndykiem
Konsultacje mailowe: do 5 pytań
Konsultacje telefonicznie: 2 x 10 minut
Spotkanie: 1 x 45 minut
PLAN ROZSZERZONY
od 4000zł jednorazowo lub od 700 zł x12 miesięcy
Sprawdzenie zadłużeń w rejestrach
Zestawienie długów
Weryfikacja dostarczonej dokumentacji
Ochrona majątku dłużnika
Przygotowanie i wysłanie pism do wierzycieli
Obsługa pism od wierzycieli
Wypełnienie sądowego wniosku o upadłość
Uiszczenie opłaty sądowej
Złożenie wniosku w Sądzie
Monitorowanie sprawy w Sądzie
Przygotowanie do rozprawy ( jeżeli wyrok nie zapadł zaocznie)
Wsparcie przy spotkaniu z Syndykiem
Konsultacje mailowe: nielimitowane
Konsultacje telefonicznie: nielimitowane
Spotkanie: 3 x 60 minut

Złożenie zamówienia do niczego nie zobowiązuje i nie wywołuje zobowiązań płatniczych.
To tylko nawiązanie kontaktu ze specjalistą ds. oddłużania.

jak możemy Ci pomóc?

Dobrze wiemy, że wrócenie do przeszłości, do tych  problemów, celem skompletowania dokumentacji (wezwań, umów i pism od komorników, itp.) to nic przyjemnego.
Dlatego przeprowadziliśmy rozmowy i przygotowaliśmy dla Was  kilka wywiadów z naszymi klientami, którzy już są po upadłości i opowiadają jak sobie z tym poradzili oraz jakie mają plany na przyszłość.