fbpx
Obsługa klienta: Puławska 67, 02-595 Warszawa

Jak napisać biznesplan?

kredyt pod biznesplan

Jeżeli interesuje Cię kredyt pod biznesplan to czy tego chcesz czy nie musisz zacząć od biznesplanu.

Sporządzenie biznesplanu możesz zlecić nam (sprawdź ofertę Konsulting) możesz również spróbować napisać samodzielnie.

Jak napisać biznesplan?

Profesjonalnie przygotowany biznesplan do kredytu bankowego powinien zawierać następujące elementy, które my dzielimy na ETAPY. Biznesplan to bardzo ważny dokument w całej aplikacji kredytowej. Warto zadbać o to, aby był profesjonalnie sporządzony, a przede wszystkim zawierał wymagane przez bank informacje. Brak pewnych danych świadczy o braku przygotowania i profesjonalizmu inwestora co może przełożyć się na decyzję kredytową.

 1. PODSTAWOWE DANE O FIRMIE
 2. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOBIORCY
 3. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE FIRMY(WNIOSKODAWCY KREDYTU)
 4. OPISOWE DANE O INWESTYCJI
 5. LICZBOWE DANE O INWESTYCJI
 6. ANALIZA SWOT
 7. OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA (NPV, IRR)
 8. HARMONOGRAM: Rzeczowo Finansowy, Sprzedaży, RZiS oraz Bilans projektu

ETAP 1- PODSTAWOWE DANE O FIRMIE

DANE FIRMY

 • data powstania
 • dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS)
 • adres rejestracji firmy oraz adres miejsca, w którym działalność
 • jest faktycznie prowadzona forma prawna (jedno osobowa działalność gospodarcza, spółka celowa, spółka z. o. o., inna-jaka?)
 • rodzaj prowadzonej działalności (jeżeli faktycznie prowadzona działalność nie jest zgodna z głównym PKD, należy wyjaśnić)

STRUKTURY WŁASNOŚCI

 • dane właściciela (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, całkowity staż pracy, staż pracy w aktualnie wykonywanej branży, miejsce zamieszkania)
 • w tej części warto też opisać umiejętności, osiągnięcia, nastawienie, przekonania
 • posiadane udziały w firmie oraz innych podmiotach (jeżeli mamy tylko jedno osobową działalność w pozycji udziały wpisuje 100%, jeżeli mamy udziały w innych firmach należy wymienić)

STRUKTURY MAJĄTKOWE

 • nieruchomości (rodzaj nieruchomości, adres, nr księgi wieczystej, wartość, czy są obciążenia hipoteczne- jeżeli tak to w w jakiej wysokości, dodatkowo należy określić czy jest to majątek prywatny czy firmy)
 • pozostały majątek (rodzaj aktywa, wartość, czy jest obciążenie(np. zastaw rejestrowy, leasing, pożyczka prywatna)-jeżeli tak to należy wpisać w jakiej wysokości, dodatkowo należy określić czy jest to majątek prywatny czy firmy)
 • w.w. zestawienie warto przygotować w tabeli.

Podsumowując etap 1 Twojego biznesplanu warto dopisać dane kontaktowe i adres do doręczeń.

Jak napisać biznesplan? – ETAP 1 – przykład

 

Czy już wiesz jak rozpocząć i jak napisać biznesplan? Gdy zrobisz Etap 1 skontaktuj się z nami i przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy.