fbpx
Obsługa klienta: Puławska 67, 02-595 Warszawa

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane ( zaocznie, lub na rozprawie w sądzie – nie ma to znaczenia w jakiej formie).

W “starej upadłości” dłużnik już wiedział, że ma upadłość na 100%.
W “nowej upadłości” jest to przepustka do kolejnych etapów. Jeżeli dłużnik nie mataczył i  będzie współpracował wszystko dobrze się zakończy.

Dostałem upadłość, co dalej?

1. dłużnik w stosunku do syndyka

Gdy uzyskujemy upadłość podczas rozprawy w Sądzie syndyk jest wyznaczany automatycznie. Warto zapamietać jego imię i nazwisko ( chociaż przez niepotrzebny, ale jednak towarzyszący stres) wiele osób zapomina. To nic straconego, bo tak jak w przypadku dłużników, u których upadłość została ogłoszona zaocznie, na adres wskazany we wniosku przyjdzie Postanowienie o Ogłoszeniu Upadłości. W tym dokumencie znajdziemy imię i nazwisko naszego syndyka. Należy w wyszukiwarce internetowej wpisać [ imię i nazwisko doradca restrukturyzacyjny]  i znajdziemy jego adres oraz numer kontaktowy. Zdarzają się też sytuacje, kiedy w tym piśmie nie ma wyznaczonego Syndyka – należy oczekiwać na kontakt ze strony Syndyka.

W naszej ocenie warto jest wyjść z inicjatywą – skontaktować się z syndykiem i zapytać, czy przyjedzie do nas do miejsca zamieszkania, czy może mamy stawić się w kancelarii ( bo akurat będziemy przypadkowo przyjeżdzali) w dniu takim i takim o godzinie tej i tej. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie bo ograniczamy niepotrzebny stres domownikom i sobie ” o jejku kiedy ten syndyk przyjdzie” oraz eliminujemy niewiadome, czy przypadkiem ten telewizor co to i tak nie  jest  mój nie zostanie przypadkowo zabrany.

Dodatkowo zaoszczędzamy czas syndykowi, a wychodząc z inicjatywą zostajemy odebrani jako dłużnik, z którym prawdopodobnie miło będzie się współpracowało, dłużnik, któremu zależy, etc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dłużnik ma obowiązek utrzymywania kontaktu z syndykiem ( odbierania od niego telefonu, odpisywania na korespondencję)

2. Syndyk w stosunku do dłużnika

W tym samym czasie Syndyk otrzymuje informacje, że zostało ogłoszone Postanowienie o Ogłoszeniu Upadłości.

Do podstawowych czynności syndyka w tym czasie (ważnych z punktu widzenia dłużnika)należy:

 • poinformowanie placówki pocztowej (najbliższej dla wskazanego we wniosku naszego adresu) celem nie przekazywania korespondencji dłużnikowi, tylko kierowania jej bezpośrednio do syndyka .
  Syndyk otwiera korespondencję i przejmuje tylko to co ma znaczenie w sprawie upadłości np. nowe wezwanie do zapłaty, albo pismo od wierzyciela, którego nie wskazaliśmy we wniosku
 • dokonanie zajęć lub blokad środków na rachunkach
 • skontaktowanie się z wierzycielami celem ustalenia dokładnego stanu zadłużenia
 • spieniężenie majątku dłużnika

3. Majątek

Jeżeli we wniosku dłużnik wskazał, że posiada majątek ruchomy (oszczędności, sprzęt, ruchomości np. samochód, przyczepkę) należy się przygotować do wydania majątku. Przygotować to znaczy nie chować, nie niszczyć tylko czekać, aż syndyk poprosi o wydanie.  Ta czynność najczęściej odbywa się podczas pierwszego spotkania z syndykiem.

Jeżeli we wniosku dłużnik wskazał, że posiada majątek w postaci nieruchomości. Należy współpracować z syndykiem w zakresie np. wpuszczenia rzeczoznawcy do mieszkania, który oszacuje wartość nieruchomości. Jeżeli dłużnik posiada tylko jedną nieruchomość, w której obecnie zamieszkuje na tym wstępnym etapie dłużnik nie ma obowiązku opuszczania nieruchomości. Wydanie nieruchomości następuje dopiero po zatwierdzeniu przez Sąd ceny nabycia, za którą ktoś kupił nieruchomość. W tym czasie wnioskujemy też o przyznanie z ceny sprzedaży (do 24 krotności średniej ceny najmu nieruchomości w okolicy o podobnym standardzie)  na potrzeby mieszkaniowe dłużnika i jego rodziny. Skoro dłużnik ma opuścić nieruchomość nie może iść pod most.

Proszę pamiętać, że celem upadłości nie jest upokorzenie dłużnika, wyciśnięcie z niego ostatnich sił i środków. Fundamentalnym celem upadłości jest oddłużenie. Poprzez oddłużenie rozumie się zaspokojenie każdego wierzyciela kwotą min 1 zł. To jest największa zaleta upadłości porównując ją z egzekucją komornicza. W przypadku egzekucji komorniczej tracisz nieruchomość i nadal zostajesz z długami

4. Spotkanie z syndykiem

Spotkanie z Syndykiem ma całkowicie innych charakter niż spotkanie z komornikiem. Z doświadczenia naszych klientów wynika, że spotkanie przebiega w przyjemnej atmosferze. Syndyk z ciekawości może zapytać co się wydarzyło w naszym życiu, że teraz jesteśmy tu gdzie jesteśmy, ale zadaniem Syndyka jest realizowanie kolejnych etapów postępowania, a nie sprawdzanie, czy Sąd słusznie ogłosił upadłość wobec danej osoby.

Najczęstsze czynności wykonywane podczas spotkania z Syndykiem:

 • wypełnienie ankiety (gdzie pracuję, ile zarabiam, jaki mam majątek – potwierdzenie lub zaktualizowanie danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości)
 • wydanie oszczędności
 • wydanie ruchomości ( np.przekazanie kluczyków i dokumentów od auta)
 • wydanie lub współpraca w zakresie przekazania Syndykowi kopii dokumentów złożonych do wniosku (Syndycy mają kopie akt w Sądzie, ale mimo tego często tą czynnością obciążają dłużników) – w naszej ocenie należy współpracować z Syndykiem w tym zakresie
 • Syndyk informuje dłużnika, aby udał się do banku X celem założenia konta dla potrzeb postępowania upadłościowego

5. Kolejne etapy postępowania upadłościowego – wersja skrócona

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy postępowania. Jest to wersja skrócona, i napisana w takiej formie, aby zrozumiał każdy komu nie są bliskie zagadnienia prawne.

 • spieniężenie majątku dłużnika
 • sporządzenie listy wierzycieli i przekazanie jej do sądu
 • zatwierdzenie planu spłaty
 • wykonanie planu spłaty przez dłużnika
 • Sądowe umorzenie długów
 • NOWE FINANSOWE ŻYCIE. Już nie dłużnika 🙂

KATEGORIE WPISÓW