fbpx
Obsługa klienta: Puławska 67, 02-595 Warszawa

Czym się różni komornik od syndyka?

Czym się różni komornik od syndyka?Komornik i syndyk mają chyba tylko jedną cechę wspólną-zajmują się długami.

Komornik to funkcjonariusz publiczny, jego prawa i obowiązki opisane są w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Syndyk to organ powołany przez sąd w chwili ogłoszenia upadłości. Nadzór nad syndykiem sprawuje sędzia komisarz prowadzący postępowanie upadłościowego, któremu syndyk musi składać sprawozdania ze swojej działalności.

Czym się różni egzekucja od upadłości?

To czym się różni komornik od syndyka obrazuje to, że zajmują się całkowicie odmiennymi sprawami. Komornika należy kojarzyć z egzekucją, a syndyka z upadłością. Zatem odpowiedź na pytanie czym się różni komornik od syndyka sprowadza się do tego czym różni się egzekucja od upadłości?

 

Głównym zadaniem komornika jest egzekucja długu z jakiegoś składnika majątku (auto, konta bankowe, wynagrodzenie, nieruchomości itp.)

Przykład: ktoś ma 100.000 zł długu, komornik może zając pensję, konta na których są oszczędności, a nawet zlicytować mieszkanie.

Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś ma 100.000 zł długu i “wpada w szpony komornika” nie mając wspomnianych oszczędności lub mieszkania, komornik będzie wykonywał egzekucję do skutku, aż dług zostanie spłacony.

 

Głównym zadaniem syndyka jest likwidacja całego majątku dłużnika, a w dalszym etapie oddłużenie dłużnika ze wszystkich długów. (z wyłączeniem: alimentów, długów za przestępstwa lub odszkodowań).

Przykład: ktoś ma 100.000 zł długu, syndyk likwiduje cały majątek. Dla potrzeb tej publikacji niech to będą 2 samochody o łącznej wartości 20.000 zł.

Problem, który pojawiał się u komornika-nie występuje. Syndyk likwiduje majątek o wartości 20.000 zł, pozostały dług w wysokości 80.000 zł zostanie spłacony w miesięcznych ratach  tzw. plan spłaty, a to co nie zostanie spłacone zostanie w całości umorzone. Gdyby to była egzekucja komornicza, to te 2 samochody zostały by zlicytowane, dłużnik nie miałby czym dojeżdżać do pracy, a dług w wysokości 80.000 nadal by pozostał lub zaczęła by się egzekucja np.z pensji.

 

Po procedurze postępowania upadłościowego dłużnik przestaje być dłużnikiem jest wolny od wszystkich długów i zaczyna Nowe Finansowe Życie.

Czym się różni komornik od syndyka?
Czym się różni komornik od syndyka?