Bezpieczny Kredyt 2% - Program Pierwsze Mieszkanie

Inwestujesz 8 minut czytania- otrzymujesz potężną dawkę wiedzy i nic za to nie płacisz.

Albert Ligman

Bezpieczny Kredyt 2% w Programie Pierwsze Mieszkanie

Program pierwsze mieszkanie jest dla osób, które jak nazwa sama trochę wskazuje – planują zakup pierwszego mieszkania. Jak to zawsze bywa tak jak w przypadku programu: Kredyt Hipoteczny Bez wkładu Własnego sprawa nie jest zero-jedynkowa. Pamiętaj, że dla Ciebie wsparciem jest doradca kredytowy – nie musisz się na tym wszystkim znać, tym bardziej, że prawdopodobnie w każdym banku oferty mogą trochę się różnić. Natomiast jeżeli chciałbyś dowiedzieć się co do tej pory wiemy na temat programu pierwsze mieszkanie to zapraszam do czytania. Główną uwagę skupię na programie Bezpieczny Kredyt 2%, a tematyką konta oszczędnościowego może zajmę się kiedyś.

Projekt programu pierwsze mieszkanie składa się z dwóch elementów:

 • bezpieczny kredyt 2%
 • konto mieszkaniowe

Jeżeli dobrze zrozumiałem udostępnione materiały na rządowej stronie programu pierwsze mieszkanie nie trzeba z nich korzystać jedocześnie. To znaczy, że program – Bezpieczny Kredyt 2% jest dla osób, które już teraz są gotowe kupić swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną, a program – Konto Mieszkaniowe jest dla osób, które chciałby uzbierać na wkład własny – jest to konto oszczędnościowe.

Bezpieczny kredyt 2% - na skróty:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Informacje wstępne o BK2 %

  • Waluta: PLN. Wyjątek być może będzie stanowiła działalność gospodarcza (według wew. procedur banku, podatki muszą być opłacane w PL);
  • Okres kredytowania: 180-360 miesięcy;
  • Kwota: 500.00 single, 600.000 zł małżeństwa lub pary wychowujące minimum 1 dziecko, nie dotyczy budowy domu;
  • Maksymalny wkład własny: 200.000 zł
  • Czas trwania: 12.2027 r.

  Kto może dostać Bezpieczny kredyt 2%

  Bezpieczny kredyt 2% w ramach programu pierwsze mieszkanie przeznaczony jest dla osoby/osób, które:

  • mają status: singiel, para wychowująca dziecko lub małżeństwo;
  • nie przekroczyły wieku 45 lat w dniu udzielenia kredytu (jedna z osób w przypadku pary ten warunek musi spełnić);
  • obecnie nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (oboje ten warunek muszą spełnić);
  • mają wkład własny 0-200.000 zł (można łączyć z programem kredyt hipoteczny bez wkładu własnego);
  • mają zdolność kredytową.

  Innymi słowami:
  Wiek to pierwsze kryterium, natomiast zaraz po tym trzeba spełnić drugie czyli nie możesz mieć i nie mogłeś nigdy wcześniej mieć na siebie mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

  Jeżeli jesteście małżeństwem lub rodzicami minimum 1 dziecka to przynajmniej jedno z Was musi ten warunek wieku do 45 lat spełnić. Warunek nie posiadania nieruchomości mieszkalnej muszą spełnić oboje.

  Od razu powstaje pytanie, a co z osobami, które np. odziedziczyły udział w nieruchomości mieszkalnej. 

  W sytuacji dziedziczenia Warunek NIE POSIADANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ uznaje się za spełniony gdy:

  • odziedziczyłeś maksymalnie 1/2 w jednej nieruchomości mieszkalnej (odziedziczenie 1/2 lub 1/8, ale w  dwóch nieruchomościach mieszkalnych -dyskwalifikuje)
  • nie możesz mieszkać w odziedziczonej nieruchomości przez 12 msc. wstecz licząc od dnia składania wniosku kredytowego

  Te osoby nie dostaną BK2% - sprawdź to

  Mamy 2 główne zasady, które trzeba spełnić jednocześnie:

  Zasada 1: Kredyt nie jest dla par, które nie są małżeństwem lub para, która nie ma przynajmniej 1 dziecka. 

  Czyli musisz być single, w małżeństwie, a jak nie masz ślubu to musicie mieć dziecko.

  Zasada 2: Kredytu nie dostanie osoba, która miała kiedyś nieruchomość (wyjątki, spadek, ale już darowizna wyklucza).

  Sytuacja idealna, jest wtedy gdy na Twój pesel nigdy nie było nieruchomości mieszkalnej. Jak były jakieś sprawy spadkowe trzeba to zweryfikować.

  Pozostałe zasady, które Cię dyskwalifikują:

  • Masz więcej niż 45 lat (pary/małżeństwa – jedno musi mieć mniej niż 45);
  •  nie masz zdolności kredytowej / wkładu własnego;
  • masz zła historię kredytową;

  Co można skredytować bezpiecznym kredytem 2%?

  DOM

  • zakup domu + remont;
  • budowa domu;
  • dokończenie budowy domu (ograniczenie kwoty kredytu – szczegóły w dalszej części wpisu)

  MIESZKANIE

  • zakup gotowego mieszkania + remont;
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z możliwością założenia księgi wieczystej + remont;

  DZIAŁKA

  • zakup działki, ale nie jestem pewny czy samej działki czy tylko działki, na którą już jest pozwolenie na budowę.

  Tego nie można skredytować w ramach BK 2%:

  • nabycie udziałów;
  • nabycie wierzytelności (cesja umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej)

  Jaka jest maksymalna kwota kredytu i zakupu nieruchomości w BK2%?

  Singiel:

  • 500.000 zł to maksymalna kwota kredytu;
  • maksymalny wkład własny to 200.000 zł

  W związku z tym singiel może kupić nieruchomość do 700.000 zł.

  Para z dzieckiem lub małżeństwo:

  • 600.000 zł to maksymalna kwota kredytu;
  • maksymalny wkład własny to 200.000 zł

  W związku z tym mogą kupić nieruchomość do 800.000 zł.

   

  Wyjątek stanowi kredyt na dokończenie budowy domu:

  • jeżeli budowa rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy i wartość działki oraz budowy nie przekracza 200.000 zł to 500.000/600.000zł;
  • jeżeli budowa rozpoczęta przed wejściem w życie ustawy i wartość działki i budowy przekracza 200.000 zł to single 100.000 zł, a pary 150.000 zł;
  • jeżeli budowa się nie rozpoczęła, a wkładem własnym jest ziemia warta np. 400.000 zł to można dostać BK2%, ale wartość tego wkładu(działki) i kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

  Jak będzie oprocentowany ten kredyt?

  Dotychczas kredyty były oprocentowane w taki sposób:

  • marża banku + zmienny wibor 
   lub od niedawna
  • marża banku + stopa okresowo stała ( 5lat)

  Przez pierwsze 10 lat oprocentowanie bezpiecznego kredytu będzie wyglądało tak:

  • Marża banku(?) + 2% + stopa procentowa po dopłatach. Od średniej stopy procentowej zostanie odjęte 2% i tą różnicę dopłaca rząd;
  • Stopa procentowa jest ustalana na 5 lat, po 5 latach zostanie zaktualizowana;
  • W tych dwóch okresach, łącznie 10 letnich – mamy oprocentowanie stałe 2% + marża banku;
  • Będzie udzielany na zasadzie rat malejących.
  Czyli ten kredyt nie jest na 2% jak wskazuje nazwa marketingowa, tylko 2% + marża banku/inne opłaty, prowizje, ubezpieczenia, itp.

  Nadpłaty, a BK2%?

  Bezpieczny kredyt 2% można nadpłacać, ale trzeba pilnować się kilu zasad:

  W okresie 1-36 miesięcy:

  • wysokość wkładu własnego i nadpłat nie może przekroczyć 200.000 zł
  • lub można nadpłacać różnicę pomiędzy pierwszą ratą, a kolejnymi (bo mamy raty malejące)

  Od 36 miesiąca:

  • dowolnie

  UTRATA DOPŁAT - NA TO UWAŻAJ

  Pamiętaj o tym co jest głównym założeniem programu – ustawodawca bardzo chce, abyś zamieszkał w tej nieruchomości, zaspokoił własne potrzeby mieszkaniowej. 

  Poniższe przykłady to ryzyko utraty dopłat:

  1. Wyłudzenie kredytu – art. 297 kodeksu karnego. Jeżeli zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu to poza odpowiedzialnością karną tracisz dopłaty i musisz zwrócić to co rząd do tego czasu za Ciebie dopłacił.
  2. Zamieszkaj w 24 miesiące – musisz w nieruchomości zamieszkać w ciągu 2 lat od zawarcia kredytu/zakończenia budow/ lub przeniesienia własności w przypadku zakupu na rynku pierwotnym. Jeżeli tego nie zrobisz to tracisz dopłaty.
  3. Darowizna lub sprzedaż – jeżeli nieruchomość darujesz lub sprzedaż to z automatu tracisz dopłaty.
  4. Zmiana przeznaczenia uniemożliwiające mieszkanie. Można zarejestrować 1-osobową DG i np. w pokoju zrobić biuro, ale nie można całego mieszkania przeznaczyć na biuro.
  5. Nabycie kolejnej nieruchomości mieszkalnej – to utrata dopłat. Wyjątek dla spadków. 
  6. Wynajęcie lub bezpłatne użyczenie nawet części nieruchomości. 
  7. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w  nieruchomości na ponad 12 miesięcy. 
  8. Jeżeli 12 miesięcy przed kredytem mieszkałeś z kimś, kto nie kwalifikował się do programu bezpieczny kredyt 2% (np. posiadał nieruchomość mieszkalną) i ta osoba po kredycie wprowadzi się do Ciebie to tracisz dopłaty. 
  9. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale to najmniejszy problem w tym przypadku dla kredytobiorcy.
  10. Nadpłata w kredytu  niezgodnie z zasadami.
  11. Gdy z umowy kredytowej znika osoba, która spełniała kryterium wieku (wyjątek śmierć)
  12. Przejście na oprocentowanie zmienne. 

  Czy i jak będzie to weryfikowane?

  Na samym początku poprzez oświadczenia, natomiast docelowo jeszcze nie wiemy jak to będzie wyglądało w praktyce. Ustawodawca poprzez oświadczenia wierzy nam na słowo. W pierwszej kolejności do sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z oświadczeniem jest odpowiedzialny BGK. Natomiast na on prawo zlecić to do weryfikacji bankowi, który udzielił kredytu. Bank ma prawo zlecić tą weryfikację innemu podmiotowi. 

  3x składasz oświadczenia: przy wniosku, po 5 latach i po 10 latach. Ustawa tego nie reguluje natomiast obecnie uważam, że kredytobiorca powinien sam o tym pamiętać, bo w ustawie nie ma mowy o tym czy bank ma Wam o tym przypomnieć. Sankcja za nie złożenie oświadczenia to ryzyko utraty dopłat.

   

  Na czym polega Bezpieczny kredyt 2% w programie pierwsze mieszkanie?

  Informacje oficjalne:

  Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

  Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie, bo przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.

  Innymi słowami:
  Skarb Państwa będzie dopłacał do oprocentowania kredytów, bez względu na to jakie ono będzie w taki sposób, że Twój kredyt przez 10 lat będzie oprocentowany na 2% – niestety nie do końca tak jest.

  W pierwszym czytaniu można tak to zrozumieć, ale z tym 2% chodzi o to, że stopa procentowa po dopłatach będzie tyle wynosiła. A jak wiemy oprocentowanie kredytu (w przypadku tego programu mowa o oprocentowaniu stałym) = stała stopa procentowa + marża banku. Czyli oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 2% + marża banku.

  Zobaczymy jak się zachowają banki, czy marże przekroczą 2,5 % czy będą na podobnym poziomie jak dziś – i tak być powinno, bo w otoczeniu wysokich stawek Wibor/stałej stopy procentowej marże tanieją.

  Podsumowując można powiedzieć, że przez kolejne 10 lat kredyty uruchomione w tym programie pierwsze mieszkanie będą oprocentowane podobnie tak jak to były oprocentowane kredyty w latach 2015-2019 gdy Wibor był na poziomie ok 1,8% + marża banku.

  Potem, czyli po okresie dopłat jak dobrze rozumiem kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem będzie oprocentowany w takiej wysokości w jakiej będzie obowiązujące oprocentowanie za 10 lat, ale z tą różnicą, że dopłaty będą realizowane w systemie rat malejących, a po 10 latach Twój kredyt przejdzie na raty równe.

  Co ważne:

  • nie ma limitu ceny metra kwadratowego, ale mamy próg maksymalnej kwoty kredytu 500.000 lub 600.000 dla małżeństwa oraz rodziców wychowujących minimum 1 dziecko
  • przez pierwsze 10 lat będziesz płacił bardzo niską ratę

  Raz jeszcze sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent?

  • trzeba być singlem, parą z dzieckiem lub małżeństwem;
  • w dniu udzielenia kredytu (podpisywania umowy kredytowej) nie można mieć ukończonych 45 lat/jedno z pary musi spełnić ten warunek;
  • nie można posiadać, ani nie można było posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie mogło nam przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego (wyjątki spadek);
  • trzeba posiadać zdolność kredytową, dobrą historię kredytową – aby bank nas zaakceptował;
  • obcokrajowcy też mogą, pod dodatkowym warunkiem, że prowadzą w Polsce gospodarstwo domowe. Według mnie posiadanie karty pobytu też będzie konieczne.

  Jakie będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego w nowy programie mieszkaniowym?

  W okresie pierwszych 10 lat (po zastosowaniu dopłat przez bank) oprocentowanie będzie wynosiło 2% + marża banku zgodnie z ofertą.

  Czy Program Pierwsze Mieszkanie-Bezpieczny Kredyt 2%, można łączyć z programem Kredy Hipoteczny Bez Wkładu Własnego?

  • Tak można, ale pamiętaj, że w tym programie obowiązują limity cen zakupu/wybudowania za m2.
  • Nie będą przysługiwały Ci spłaty rodzinne. W przypadku zawarcia umowy kredytu mieszkaniowego z prawem dopłat nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

  Co się stanie, gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania?

  1. Przejdziesz na raty równe, w okresie pierwszych 10 lat z dopłatami kredyt jest na zasadach rat malejących.
  2. Twoja rata wzrośnie w stosunku do tej, która była z w trakcie trwania dopłat. 
  3. Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

  FAQ - najczęstsze pytania o Bezpieczny Kredyt 2%

  Czy jeżeli małżonek ma mieszkanie to można skorzystać z kredytu?

  Nie.

  Czy w ramach programu można kupić działkę i wybudować dom?

  Tak. Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

  Jeżeli dawno, dawno temu byłem właścicielem mieszkania to czy mogę skorzystać z programu?

  Nie. Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

  W jakim banku Bezpieczny Kredyt 2% z Programu Pierwsze Mieszkanie?

  Rząd przewiduje, że do programu dołączą wszystkie banki komercyjne. Tak jak to jest w przypadku innych programów, banki podpisują umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

  Czy jeżeli jetem w małżeństwie, ale mamy rozdzielność to kredyt może wziąć tylko jedna osoba?

  Jeżeli z uwagi na rozdzielność wychodzi lepsza zdolność, to ustawa nie zakłada takiej możliwości.

  Czy będą jakieś limity to znaczy ile budżet państwa w rządowym programie ma na dopłaty.

  Limity są dopiero od 2024 roku. W roku 2023 nie ma limitów. Dopłaty/program będzie funkcjonował do 2027 roku.

  Dostępność programu w rozbiciu na poszczególne lata:

  1) 2023 r. – 8 000 000 zł; 
  2) 2024 r. – 941 000 000 zł;
  3) 2025 r. – 1 107 000 000 zł;
  4) 2026 r. – 1 432 000 000 zł;
  5) 2027 r. – 1 725 000 000 zł;
  6) 2028 r. – 1 581 000 000 zł;
  7) 2029 r. – 1 301 000 000 zł;
  8) 2030 r. – 1 152 000 000 zł;
  9) 2031 r. – 1 054 000 000 zł;
  10) 2032 r. – 1 010 000 000 zł.

  Kiedy można wziąć Bezpieczny Kredyt 2% w Programie Pierwsze Mieszkanie?

  Rząd przewiduje, że program ruszy w III kwartale 2023 roku.

  złoż wniosek online

  Poznasz swoją zdolność kredytową, bo szczegółowo przeanalizujemy 32 parametry, które maja na to wpływ. Aplikując online sprawisz, że przesłane oferty będą realne. Dzięki temu podejmiesz właściwe decyzje finansowe.

  rozmowa-z-doradca-kredytowym-umow-spotkanie

  Nie lubisz formularzy, cenisz dyskrecję i wolisz porozmawiać z EXPERTEM to bardzo dobrze, bo my też. Bardzo szczegółowo omówimy wszelkie kwestie związane z kredytem, ofertami, zdolnością i nieruchomością.

  Konto mieszkaniowe

   To specjalne konto oszczędnościowe przeznaczone dla osób, które również nie miały nigdy na siebie nieruchomości mieszkalnej. Będzie je mogła otworzyć osoba, która:

  • nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego);
  • osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy 3 dzieci i 90 m2 przy 4, bez limitu m2 przy 5 i większej liczbie dzieci);
  • okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat;
  • systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa;
  • zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej;
  • w przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.